Sửa Samsung

Thay màn hình, mặt kính, cảm ứng Samsung


Giá chưa bao gồm công thay thế
Chế độ bảo hành 3 - 12 Tháng: www.istarmobile.com.vn/93/105/chinh-sach-bao-hanh-tai-istarmobile.html

Model Dịch vụ sửa chữa
Thay kính, cảm ứng Thay màn hình
Galaxy S2 HD E120 250.000    ( Xem chi tiết ) 1.000.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S2 250.000    ( Xem chi tiết ) 1.000.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S3 I9300 150.000    ( Xem chi tiết ) 1.300.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S3 MINI 150.000    ( Xem chi tiết ) 700.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S4
150.000    ( Xem chi tiết ) 1.450.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S4 MINI 150.000    ( Xem chi tiết )
1.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S5 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S5 MINI 200.000   ( Xem chi tiết ) 1.800.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S6 400.000    ( Xem chi tiết ) 2.500.000  ( Xem chi tiết )
Galaxy S6 Edge
800.000    ( Xem chi tiết ) 3.200.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S6 Edge Plus 1.100.000 ( Xem chi tiết ) 3.300.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S7 500.000    ( Xem chi tiết ) 2.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S7 Edge
800.000 ( Xem chi tiết ) 3.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy S8 1.200.000 ( Xem chi tiết ) 3.500.000  ( Xem chi tiết )
Galaxy S8 Plus
1.400.000 ( Xem chi tiết ) 4.500.000  ( Xem chi tiết )
   
Galaxy Note 1 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.100.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 2 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.900.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 3
300.000    ( Xem chi tiết ) 2.250.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 4 300,000    ( Xem chi tiết ) 2.900.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 5
500.000    ( Xem chi tiết ) 3.100.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 7 LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết ) LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết )
 
Galaxy A3 - A300 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.800.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A5 - A500 (2015) 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.850.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A5 - A510 (2016) 200.000    ( Xem chi tiết ) 2.500.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A5 - A500 (2017)   2.800.000
Galaxy A7 - A700 (2015) 250.000    ( Xem chi tiết ) 2.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A7 - A700 (2016) 250.000    ( Xem chi tiết ) 2.800.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A8 - A800 300.000    ( Xem chi tiết ) 3,100.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy A9 LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết ) LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết )
Galaxy A9 Pro 600.000    ( Xem chi tiết )
2.600.000 ( Xem chi tiết )
   
Galaxy E5 - E500 250.000    ( Xem chi tiết ) 1.800.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy E7 250.000    ( Xem chi tiết ) 2.500.000 ( Xem chi tiết )
   
Galaxy V (G313) 200.000    ( Xem chi tiết ) 350.000    ( Xem chi tiết )
Galaxy V (G318)
200.000    ( Xem chi tiết ) LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết )
Galaxy V (G531) 300.000    ( Xem chi tiết ) 800.000    ( Xem chi tiết )
   
Galaxy J (J100 200.000    ( Xem chi tiết ) LIÊN HỆ   ( Xem chi tiết )
Galaxy J2 (J200)
200.000    ( Xem chi tiết ) 1.450.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J2 Prime 200.000    ( Xem chi tiết ) 1.000.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J3 (J300)
200.000    ( Xem chi tiết ) 1.400.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J3 (J320)
300.000    ( Xem chi tiết ) 1.600.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J3 Prime 300.000    ( Xem chi tiết ) 1.000.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J5 (J500)
250.000    ( Xem chi tiết ) 1.450.000 ( Xem chi tiết )
Galaxy J5 Prime 300.000    ( Xem chi tiết ) 1.100.000 ( Xem chi tiết )