Sửa HTC

    

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG - THAY MÀN HÌNH HTC


Giá chưa bao gồm công thay thế
Chế độ bảo hành 3 Tháng: www.istarmobile.com.vn/93/105/chinh-sach-bao-hanh-tai-istarmobile.html


Model Dịch vụ sửa chữa
Thay kính cảm ứng Thay màn hình
HTC 8S
200.000   ( Xem chi tiết )
400.000    ( Xem chi tiết )
HTC 8X  250.000    ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
HTC Butterfly X920/X920s  350.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Butterfly S
Liên hệ    ( Xem chi tiết )      700.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire 210 350.000    ( Xem chi tiết ) 550.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 300 350.000    ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 326
300.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 328
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 500 350.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 510 300.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 526
400.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire 600
300.000    ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 620G 350.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 610
300.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 616 Liên Hệ    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 626
300.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 700 350.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 816 G 350,000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 820
350.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
 HTC Desire 826 Selfie
 Liên hệ     ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire EYE
Liên hệ     ( Xem chi tiết )
900.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire C 200.000    ( Xem chi tiết )
400.000    ( Xem chi tiết )
 HTC Desire SV 200.000    ( Xem chi tiết )
400.000    Xem chi tiết )
HTXC Desire U
250.000    ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire V 250.000    ( Xem chi tiết )
500.000    Xem chi tiết )
HTC Desire X 300.000    ( Xem chi tiết )
500.000   ( Xem chi tiết )
 HTC Desize HD G10 400.000    ( Xem chi tiết )
650.000    Xem chi tiết )
 HTC Desize S 200.000      ( Xem chi tiết ) 500.000    ( Xem chi tiết )
HTC A9
  1.700.000
HTC D630
  700.000
 
HTC Evo 3D 400.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC G19 Raider 4g (x710e) 500.000    ( Xem chi tiết )
Liên hệ      ( Xem chi tiết )
 HTC HD2
450.000    ( Xem chi tiết ) 700.000    ( Xem chi tiết )
HTC HD7 400.000    ( Xem chi tiết )
600.000    Xem chi tiết )
 
HTC One/One J 300.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
HTC One E8
300.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC One E9 400.000    ( Xem chi tiết )
750.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M7
250.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M8
300.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M9 Liên hệ     ( Xem chi tiết ) 700.000    ( Xem chi tiết )
HTC One MAX
350.000    ( Xem chi tiết )
700.000      ( Xem chi tiết )
HTC One MAX
Liên hệ     ( Xem chi tiết ) 700.000    ( Xem chi tiết )
HTC One mini
300.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
HTC One S (G25)
300.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
 HTC One SV
300.000    ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
 HTC One V (G24)
300.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC One X
250.000    (