Sửa Sony

     

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG - THAY MÀN HÌNH SONY


Giá chưa bao gồm công thay thế
Chế độ bảo hành 3 Tháng: www.istarmobile.com.vn/93/105/chinh-sach-bao-hanh-tai-istarmobile.html


Dịch vụ Chi phí sửa chữa  
Xperia ARC (LT 15i)
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 400.000    ( Xem chi tiết )
Xperia ARC S (LT 18i)
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 500.000    ( Xem chi tiết )
Xperia ACRO S (LT26w) Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 1.300.000 ( Xem chi tiết )
Xperia ION (LT28i)X  Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 1.300.000 ( Xem chi tiết )
Xperia GO (ST27i)  400.000    ( Xem chi tiết )
550.000    ( Xem chi tiết )
Xperia GO (ST27i)
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) Liên hệ      ( Xem chi tiết )
Xperia LT 25i Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 1.100.000 ( Xem chi tiết )
Xperia TIPO (ST21i) 500.000    ( Xem chi tiết ) 500.000    ( Xem chi tiết )
Xperia S (LT26i) Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 1.200.000 ( Xem chi tiết )
 
Xperia E (C1505) 300.000    ( Xem chi tiết )
300.000    ( Xem chi tiết )
Xperia E DUAL (C1605)
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 380.000    ( Xem chi tiết )
Xperia E1 (D2005) Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 650.000     ( Xem chi tiết )
Xperia E3 (D2202/D2203/D2206) 300.000    ( Xem chi tiết ) 1.050.000  ( Xem chi tiết )
Xperia E4/E4 Dual (E2215) 300.000    ( Xem chi tiết ) Liên hệ       ( Xem chi tiết )
 
Xperia T (LT30i Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 1.100.000 ( Xem chi tiết )
Xperia T2 Ultra
300.000    ( Xem chi tiết )
900.000 ( Xem chi tiết )
Xperia T3 300.000    ( Xem chi tiết )
900.000 ( Xem chi tiết )
 
 Xperia C
300.000     ( Xem chi tiết )
450.000    ( Xem chi tiết )
Xperia C3 (D2503) 350.000    ( Xem chi tiết )
750.000    ( Xem chi tiết )
Xperia C4 (E5353) 350.000    ( Xem chi tiết )
950.000     ( Xem chi tiết )
 Xperia C5 (E5706)
400.000    ( Xem chi tiết )
1.150.000 ( Xem chi tiết )
 
Xperia Z (LT36i-6603) 250.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
Xperia Z1 250.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
Xperia Z2
300.000    ( Xem chi tiết )
900.000    ( Xem chi tiết )
Xperia Z2a 500.000    ( Xem chi tiết ) Liên hệ      ( Xem chi tiết )
Xperia Z2v/Z3v 450.000    ( Xem chi tiết ) Liên hệ      ( Xem chi tiết )
Xperia Z3
250.000    Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
Xperia Z3 mini 300.000    ( Xem chi tiết )
900.000    Xem chi tiết )
Xperia Z4/ Z3 Plus 350.000    ( Xem chi tiết )
1.000.000 ( Xem chi tiết )
Xperia Z5 mini
350.000    ( Xem chi tiết )
Liên hệ      ( Xem chi tiết )
Xperia Z5 350.000    ( Xem chi tiết )
1.000.000 Xem chi tiết )
Xperia Z Ultra 500.000    Xem chi tiết )
1.000.000 ( Xem chi tiết )
Xperia ZR 300.000    ( Xem chi tiết )
800.000     ( Xem chi tiết )
Xperia Z1s - Tmobile 400.000    ( Xem chi tiết )
850.000     ( Xem chi tiết )
Xperia Z1 mini -Z1 compact 300.000    ( Xem chi tiết )
800.000     ( Xem chi tiết )
Xperia ZX 500.000 1.500.000
 
Xperia M2(D2305) 300.000    ( Xem chi tiết )
400.000     ( Xem chi tiết )
Xperia M4 Aqua
300.000    ( Xem chi tiết )
700.000     ( Xem chi tiết )
Xperia M5 450.000    ( Xem chi tiết )
1.300.000 Xem chi tiết )
 
Xperia XA 300.000    ( Xem chi tiết )
1200.000